Kasizma & i3Creation Annual Meeting 2011วัตถุประสงค์ :

1. แบ่งปันประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจจากการทำโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมาในปี 2554

2. เพื่อกำหนดทิศทางของทั้งสองบริษัทสำหรับปี 2555 ร่วมกัน

3. สร้างความสามัคคี และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน


วันเวลาที่จัดงาน : วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 8.30 – 19.00 น.


สถานที่จัดงาน : The Connecion Educuisine (หน้าสถานี MRT ลาดพร้าว)กิจกรรม :

1. แบ่งปันประสบการณ์การทำงานโครงการ

2. พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของขอบเขตการทำงานภายในทีม

3. พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของวิธีการทำงานและไลฟ์สไตล์ และร่วมกำหนดทิศทางของทั้งสองบริษัท

4. DoTA Championship i3C vs KZM


© 2011 สงวนลิขสิทธิ์. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด. โทรศัพท์: +662-964-1088 โทรสาร: +662-964-1088 อีเมล์: info@i3Creation.com