ไอ-ทรี ครีเอชั่น


" เราคือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีไอทีอย่างมีศิลปะ ซึ่งสามารถผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัว "

เรามีประสบการณ์ให้บริการระบบไอทีแบบครบวงจร ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี มีประสบการณ์ในทำงานร่วมกับลูกค้าองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ทั้งในรูปแบบเอกชน รัฐวิสาหกิจและราชการ ทำให้เรามีความเข้าใจธรรมชาติและวัฒนธรรมขององค์กรในประเทศไทยเป็นอย่างดี สามารถให้คำปรึกษาด้านไอที พัฒนาซอฟต์แวร์ลักษณะเฉพาะตามความต้องการพร้อมบริการบำรุงรักษา ออกแบบและวางระบบเครือข่ายรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด. โทรศัพท์: +662-964-1088 โทรสาร: +662-964-1088 อีเมล์: info@i3Creation.com