บริการให้คำปรึกษาด้านไอซีที (ICT Consulting Service)


เราช่วยวางแผนและออกแบบกลยุทธ์ด้านไอซีที รวมถึงมองหาโซลูชั่นที่เหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของท่าน

-

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด. โทรศัพท์: +662-964-1088 โทรสาร: +662-964-1088 อีเมล์: info@i3Creation.com