บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Service)


การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น เรามีบริการที่จะช่วยป้องกันหรือลดช่วงเวลาที่ระบบหยุดทำงาน บริการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมด้วยความปลอดภัยของระบบและข้อมูล

-

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด. โทรศัพท์: +662-964-1088 โทรสาร: +662-964-1088 อีเมล์: info@i3Creation.com