บริการออกแบบและวางระบบ (System Integration Service)


บริการวางระบบของเราจะช่วยให้ท่านรวมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ รวมทั้งระบบเครือข่ายทำงานประสานเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด. โทรศัพท์: +662-964-1088 โทรสาร: +662-964-1088 อีเมล์: info@i3Creation.com