Transfer DMS System to SAP B1

Honda Rama III

รายละเอียดโครงการ


เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำการย้ายข้อมูล (Data Migration) จากข้อมูลบันทึกของฮอนด้าสาขาพระราม 3 เพื่อเปลี่ยนมายังระบบ ERP ของ SAP โดยข้อมูลที่ทำการย้ายนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูล


ปีที่จัดทำโครงการ


2008

งบประมาณตั้งต้น


xxx บาท

ขอบเขตบริการ


-

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด. โทรศัพท์: +662-964-1088 โทรสาร: +662-964-1088 อีเมล์: info@i3Creation.com